Eu direktiivi 2010 31 eu

EU Atex -direktiivissä asetetaan perusvaatimukset, jotka jokaisen tuotteen on täytettävä, jonka on tarkoitus täyttää potentiaalisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Direktiiviin toiminnallisesti liitetyt standardit sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset. Osana joissakin jäsenvaltioissa toteutettuja sisäisiä määräyksiä säännellään vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä normeissa. Sisäiset määräykset eivät saa olla ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa, eivätkä ne saa olla kiinni direktiivissä asetettujen vaatimusten tiukentamisesta.

https://multilanac.eu/fi/

Atex-direktiivi on saatettu kunnossapitoon minimoidakseen minkä tahansa tuotteen käyttöön liittyvä riski alueilla, joilla räjähdysvaarallinen ilmapiiri voi ylittää.Valmistaja vastaa täysin siitä, määritetäänkö tietyn tuotteen arviointi yhteistyöstä atex-osien kanssa, ja tietyn tuotteen mukauttamisesta näihin sääntöihin.Atex-hyväksyntää mainostetaan tuotteille, jotka saadaan räjähdysvaaran alalla. Räjähtävä vyöhyke on silloin tila, jossa aineita, jotka sekoittuessaan ilmaan voivat muodostaa räjähtäviä seoksia, kierrätetään, käytetään tai varastoidaan. Erityisesti nesteet, kaasut, pölyt ja palavat kuidut tunnistetaan sellaisiksi. Ne voivat elää esimerkiksi bensiiniä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, kivihiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdykseen hän ajattelee, kuinka suuri annos tehokasta sytytyslähdettä menee räjähtävään ilmakehään. Tulipalon aloittamisen jälkeen hän lähestyy räjähdystä, joka on vakava uhka olemassaololle ja ihmisten terveydelle.