Gastronomia 2 52

Englannin kielestä peräisin oleva termi "valmennus" (eli koulutus on vuorovaikutteisen koulutusprosessin nimi, joka tapahtuu psykologisiin kouluihin liittyvien tekniikoiden avulla. Tämä on sellainen työntekijäkoulutus, joka laskee päätöksentekoprosessissa vastauksena heidän ammatillisiin asioihinsa, jolloin yksi tai useampi yritys voi dynaamisistaa kehitystään ja auttaa yritystä parantamaan. esim. urakan kanssa tehtävässä sopimuksessa, urakehityksessä ja lisäksi he keskustelevat ihmissuhteisiin liittyvistä asioista muiden työntekijöiden kanssa.

Ammatillinen valmennus antaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä tietoisempia päätöksiä, käsitellä entistä paremmin omia ennakkoluulojaan, määrittää projektimme ja keskittyä optimoimaan toimintoja, jotka johtavat niiden sallimiseen. Valmennus on itseparannusprosessi, jonka tärkein tavoite on parantaa asiakkaan itseluottamusta ja osoittaa tukea suunniteltujen junien vapaaseen suorituskykyyn omien vaikutustensa ja henkisten ohjelmiensa perusteella. Muita tärkeitä piirteitä koulutuksen työntekijöille koulutuksen tilanteessa ovat:

valmennus on täysin vapaaehtoista;valmentaja ei saa asettaa asiakkaalle sääntöjä;ei opeta ihmisiä, se vain parantaa heitä aloittamisprosessissa;se tehdään kysymysten perusteella ja kannustaa ajatteluun;on oltava ilmapiiri, jossa kunnioitetaan ja hyväksytään asiakkaan näkemykset;suunnitelmana on saada aikaan erityisiä muutoksia.