Hiilihapotettu betoni h h vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on valmistajan (tai valtuutetun edustajan nykyinen kirjallinen lausunto siitä, että sen tulos on rauhallinen Euroopan unionin varaumien kanssa. Näiden tietojen on viitattava itse tuotteeseen tai moniin tuotteisiin, jotka on selvästi yksilöity yrityksen tai tuotekoodin mukaan tai joilla on oma yksilöllinen viittaus. Valmistajan on asetettava tuote analyyseihin ja tehtävä muutoksia direktiivien vaatimusten soveltamiseksi.

Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista tuotteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, ja tarvittaessa (koska se on peräisin erityissäännöksistä näiden tuotteiden on saatava hyvät todistukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on suunniteltu toteuttamalla tiettyjä toimintasarjoja. Niitä kutsutaan moduuleiksi ja ne valmistetaan yleensä suurista kirjaimista. Tämän sekvenssin valinta haluaa valmistajalta, mikä todennäköisesti sopii siihen harkintamme mukaan siitä, millaisia mahdollisuuksia neuvostolle on annettu ja mielenkiintoista erityistä tuotetta. Yksinkertaisille tuotteille sekvenssi voidaan näyttää vain moduulissa (esim. Moduuli A, ja kehittyneempien tuotteiden osalta nämä ovat monimutkaisia menettelyjä (esim. Sähkömittareiden tapauksessa valmistaja voi valita moduulit B + D, B + F tai H1 . Sitten tapahtumien kulku ja hedelmät dokumentoidaan. Valmistaja tulee tuotteisiin, mikä on CE-merkintä. Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen kiinnitetään suurta huomiota siitä, että on mahdollista, että tuote, jolle asiakirjat on laadittu, täyttää kaikki keskeiset vaatimukset ja on perusasetusten mukainen.Seuraavat tiedot olisi sisällytettävä EY: n vaatimustenmukaisuussopimuksiin seuraavan mallin mukaisesti (infrastruktuuriministerin 11. elokuuta 2004 antaman asetuksen mukaisesti rakennusmateriaalien vaatimustenmukaisuuden ilmoittamismenetelmistä ja niiden merkintätavasta rakennusmerkillä:1. Ainutlaatuinen tuotetunniste - numero XXXX2. Tuottajan nimi ja osoite sekä tarvittaessa myös hänen Euroopan valtuutetun edustajansa nimi ja osoite3. Tämä antama vaatimustenmukaisuusvakuutus on yksinomaan valmistajan (tai asentajan vastuulla.4. Mikä on ilmoituksen ongelma - tuotetunniste, joka varmistaa sen sisällön jäljentämisen tarvittaessa, liitä kuva5. Edellä mainittu julkilausuma on lievää asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa (luettelo6. Viittaukset eritelmään tai valokuvaan yhdenmukaistettuihin standardeihin, joihin ilmoitus liittyy7. Tarvittaessa olisi annettava tiedot ilmoitetusta laitoksesta, joka on toiminut ja antanut todistuksen8. Muita lisätietoja, kuten: joiden puolesta nimi allekirjoitettiin, myöntämispäivä ja -paikka, asema, nimi ja allekirjoitus.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen jälkeen tuote voi saada CE-merkinnän. Tämän merkinnän läsnäolo tuotteen pakkauksessa kertoo, että se täyttää EU-direktiivien odotukset. He käsittelevät terveyteen ja paikkojen suojeluun, käytön turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja määräävät vaarat, jotka valmistajan on poistettava. Jos tuote on vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alainen eikä siinä ole vaatimustenmukaisuusvakuutusta, sitä ei esitetä ostettavaksi tai uhraamaan Euroopan unionissa. Valmistajan on säilytettävä ilmoitus tai hänen Euroopan valtuutettu edustaja, jos hänellä on tunnettu paikka Euroopan unionin ulkopuolella.