Maadoitusrakentaminen

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on minimoida syttyvien aineiden räjähdysvaara sähköstaattisen kipinän tuotteella. Se johtuu laajalti syttyvien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksesta ja käsittelystä.

Sähköstaattinen maadoitus, jolla on erilainen muoto. Suosituimmat ja vähiten monimutkaiset mallit keskittyvät maadoitusliittimestä myös kaapelista. Kehittyneemmät ja teknologisesti edistyksellisemmät, ne on varustettu maadoitussuojajärjestelmällä, jonka ansiosta on mahdollista annostella tai kuljettaa tuotetta, kun maadoitus pysyy järkevästi kytkettynä.

Fast Burn Extreme

Sähköstaattiset maadoitukset tuodaan useimmiten käyttöön rautateiden tankkereiden, tiensäiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

Säiliöiden täyttämisessä tai tyhjentämisessä muilla aineilla (esim. Säiliöt, joissa on jauheita, rakeita, nesteitä voidaan muodostaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Niiden muodostumisen lähde voi olla myös syttyvien aineiden sekoittaminen, pumppaaminen tai sumuttaminen. Sähkövaraus syntyy ottamalla yhteyttä yksittäisiin hiukkasiin tai erottamalla ne. Sähköisen varauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksissa olevien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Sen äkillisen kosketuksen seurauksena maahan tai lataamattomaan kohteeseen voidaan synnyttää lyhyt virtapulssi, joka kuulee kipinässä.Kipinän purkautumisen huomiotta jättäminen voi sytyttää alkoholien ja ilman seoksen, mikä ilmenee räjähdyksestä tai suuresta räjähdyksestä. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.