Matematiikkaohjelma 2001

Nykyisissä aikoina, nykyaikaisen tietotekniikan erittäin nopean kehityksen takia, FEM (finite element -menetelmä on nopeasti tullut erittäin käytännölliseksi työkaluksi eri rakenteiden numeeriseen analyysiin. MES-mallinnusta on käytetty laajalti käytännöllisesti katsoen kaikissa uusissa suunnittelualueissa ja sovelletussa matematiikassa. Yksinkertaisimmin sanoen MES: ää puhuttaessa se on vaikea tapa erilaisten ja osittaisten yhtälöiden ratkaisemiseksi (aikaisemman diskretisoinnin jälkeen samassa tilassa.

Mikä on MESLopullinen elementtimenetelmä, sitten tällä hetkellä yksi yleisimmistä tietotekniikan menetelmistä stressin, yleistettyjen voimien, muodonmuutosten ja siirtymien määrittämiseksi analysoiduissa rakenteissa. FEA-mallinnus perustuu tiimin jakautumiseen luotu määrä rajallisia elementtejä. Jokaisen yksittäisen elementin lopussa voidaan suorittaa joitakin likiarvoja, ja kaikkia tuntemattomia (pääasiassa siirtymiä edustaa erityinen interpolointitoiminto, jossa käytetään itse roolin arvoja suljetussa pisteiden lukumäärässä (puhekielellä kutsutaan solmuiksi.

MES-mallinnuksen soveltaminenNykyaikana rakennetta, jännitystä, siirtymää ja mahdollisten muodonmuutosten simulointia tarkastellaan FEM-menetelmällä. Tietokonemekaniikassa (CAE voidaan tutkia myös lämmön virtausta ja nesteiden virtausta. FEM-menetelmä soveltuu hyvin myös dynamiikan, koneiden staattisuuden, kinematiikan ja magnetostaattisten, sähkömagneettisten ja sähköstaattisten vaikutusten tutkimiseen. MES-mallinnus siirretään todennäköisesti 2D: ssä (kaksiulotteinen tila, jossa diskretisointi on lähinnä tietyn alueen jakaminen kolmioihin. Tämän lomakkeen ansiosta voimme laskea arvot, jotka näkyvät tietyn järjestelmän piirissä. Tässä tekniikassa on kuitenkin hyviä rajoituksia.

FEM-menetelmän suurimmat haitat ja edutMES: n suurin etu on epäilemättä kyky saada oikeat tulokset jopa hyvin monimutkaisissa muodoissa, joiden tavanomaiset analyysilaskelmat olivat erittäin vaikeita. Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa, että tietyt ongelmat voidaan simuloida tietokoneen muistissa ilman, että tarvitsisi rakentaa kalliita prototyyppejä. Tällainen prosessi helpottaa koko suunnitteluprosessia erittäin vaarallisella tavalla.Tutkitun alueen jakaminen yhä nuorempiin elementteihin johtaa tarkempiin laskentatuloksiin. On syytä muistaa, että sen jälkeen ostetaan nykyaikaisen tietokoneen laskennallisesta mittakaavasta paljon suurempi kysyntä. On myös muistettava, että tällaisessa tapauksessa molemmissa laskentavirheissä on oltava vakavia virheitä, jotka johtuvat käsiteltyjen arvojen useista lähentymisistä. Jos tutkittava alue on tehty satoja tuhansia eri elementtejä, mitkä ovat epälineaariset ominaisuudet, tässä tapauksessa laskenta on muokattu asianmukaisesti tulevissa iteraatioissa, jonka ansiosta lopullinen ratkaisu on puhdas.