Vaakasuora leikkuri

Atex-koulutus tai harjoituksen laajuus puhutaan ja sovitetaan tietyn tuotemerkin tai organisaation tarpeisiin. Seuraavassa luettelossa esitetään tärkeimmät kysymykset, joiden pohjalta lopullinen koulutussuunnitelma kehitetään. Tätä luetteloa voidaan joissakin tapauksissa laajentaa koskemaan myös muita kysymyksiä.

Atexin valtionkoulutus:räjähdysturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: ATEX-direktiivi 137 ja kansallinen sääntely,ATEX95-direktiivi ja kansallinen sääntely; & nbsp; sekä ATEX137- että ATEX95-direktiivien keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: Sisä- ja hallintoministeriön määräys 7. kesäkuuta 2010 tilojen, rakenteiden ja paikkojen paloturvallisuudesta; keskinäiset suhteet ATEX137-neuvontaan,räjähdysvaarallisten alueiden arviointia ja perustamista koskevat perussäännöt; äärimmäinen arviointi kaasujen, nestemäisten ja pölyhöyryjen räjähdysominaisuuksien soveltuvuudesta, \ tsähköstaattinen maadoitus - vaikeuksien, esimerkkien ja teknisten ratkaisujen merkitys,alalla toteutetut räjähdyssuojatoimenpiteet ja niiden valinnan tärkeimmät totuudet; tärkeimmät periaatteet prosessilaitosten suojaamiseksi räjähdysvaaroilta, \ tyksikköesimerkkejä, jotka kuvaavat yksittäisten räjähdyssuojajärjestelmien käytön tehokkuutta, \ träjähdysvaaran läheisyydessä olevien koneiden turvallisen kirjoittamisen ja käytön tärkeimmät periaatteet, \ tesimerkkejä teollisuuden räjähdyksistä,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaaran alue, esimerkiksi kaasulaitokset, vety, propaani-butaanikaasu, asetyleeni; akkujen latauspisteet, kemikaalien säilytyskaapit,sähkökoneet räjähdysvaarallisilla alueilla - yleiset ohjeet laitteiden asentamisesta,vaarana on vaarallinen epäonnistuminen teollisuudessa; valittuja vaikeuksia, jotka liittyvät varastointiin, huuhtoutumiseen, voimalaitosten hiilen käsittelyjärjestelmiin, räjähdysvaarallisuusjärjestelmän käyttöä koskeviin rajoituksiin, \ tprosessi ja nopeat vaarat biomassalinjoille.