Vaara alue cda

Koska viimeaikainen tosiasia, että Euroopan unionin alueilla oli voimassa erilaisia ​​turvallisuusmääräyksiä, päätettiin säätää säännöistä. ATEX-vaatimukset on otettu käyttöön, joihin viitataan räjähdysvaarallisten tilojen ja urakehitystyökalujen tapauksessa viimeisillä alueilla. Näiden muunnosten tarkoituksena on minimoida riski tai kaikki sen eliminointi, joka liittyy tulosten käyttöön räjähdyksen läheisyydessä, eli EX-vyöhykkeillä.

EX-vaatimukset, erityisesti direktiivi, määrittelevät vaatimukset, jotka tietyn tuotteen on täytettävä räjähdysvaarassa oleville alueille. Kehon päätavoitteena on yhdenmukaistaa laitteiden ja puolustusmenetelmien yhteensopivuus näissä uhanalaisissa vyöhykkeissä ja taata niiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin maassa.Tämä sääntö kattaa kaikki sähkö- ja ei-sähköiset astiat sekä suojajärjestelmät, joita käsitellään räjähdysvaarallisilla alueilla. ATEX-vaatimukset koskevat myös turvallisuus-, ohjaus- ja lopetuslaitteita, jotka ovat hyödyllisiä vaarallisten alueiden ulkopuolella. Heillä ei tarvitse olla itsenäisiä toimintoja, mutta ne edistävät siellä käytettävien työkalujen ja suojajärjestelmien varmuutta.Direktiivi määrittelee ja kykenee osoittamaan ATEX-vaatimusten noudattamisen. Näitä tarpeita täyttävillä tuotteilla, eli yhdenmukaistetuilla standardeilla ja neuvoilla, on vielä oltava olennaiset vaatimukset. Sääntöjen soveltaminen ei ole pakollinen välttämättömyys, ja tällainen noudattamismenettely on jo olemassa. Tämä koskee täytäntöönpanovaltion periaatteen noudattamista Euroopan komission antaman ilmoituksen perusteella. Poikkeukset voivat tapahtua nimenomaan kolmannen luokan sähkölaitteiden ja muiden kuin sähkölaitteiden luokkien 2 ja 3 menestyksessä.Jos se on tarpeen näiden osien osalta, se on vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka tässä tapauksessa antaa tämän laitteen valmistajalle ilman ilmoitetun laitoksen osallistumista. Vaatimuksia kuunnellaan, sama tuottaja on tietoinen tällaisesta asiasta tuotteensa markkinoille pääsemiseksi.Tärkeiden vaatimusten osalta ne ovat sähkö- ja ei-sähkölaitteiden sertifiointi, itsesertifiointi, työaseman vaatimukset ja suorituskyky Euroopan unionissa ovat pakollisia ja ratkaisevia.